Prawa autorskie

Zakupione materiały możesz:

  • wykorzystywać do celów edukacyjnych w swojej pracy w placówkach oświatowych i terapeutycznych
  • wykorzystywać do celów edukacyjnych w ramach prowadzenia samodzielnych zajęć w domu
  • udostępniać uczniom w czasie prowadzonych zajęć (również w nauczaniu zdalnym)

Zakupionych materiałów nie możesz:

  • publikować i rozpowszechniać na stronach internetowych, serwisach społecznościowych i grupach
  • udostępniać lub odsprzedawać osobom trzecim
  • modyfikować

Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie.